Využitie CBD oleja pri zmierňovaní bolesti: Skutočne to funguje? | Výživovo.sk

Využitie CBD oleja pri zmierňovaní bolesti: Skutočne to funguje?

vyuzitie oleja

Kanabidiolový (CBD) olej využívajú niektorí ľudia na zníženie bolesti, zápalu a celkového diskomfortu pri viacerých diagnózach. CBD olej je produkt, vyrobený z kanabisu. Ide o typ kanabinoidu, zložky nachádzajúcej sa prirodzene v marihuane a konope. Nespôsobuje známy efekt „mierneho nadrogovania“, ktorý sa často pripisuje práve konope – tento je spôsobený iným typom kanabinoidu – THC.

Štúdie o CBD oleji a jeho vzťahu k tlmeniu bolestí preukázali veľký potenciál do budúcna. CBD poskytuje alternatívu pre ľudí trpiacich chronickými bolesťami a spoliehajúcich sa na oveľa nebezpečnejšie, návykové lieky ako opiáty. Je potrebné však viac preskúmať túto oblasť, aby sa potvrdili účinky CBD, ktoré potláčajú bolesť.

chronická bolesť

CBD produkty nie sú schválené Americkou potravinovou a zdravotníckou komorou (FDA) pre žiadnu diagnózu. Nie je regulovaná ani ich koncentrácia a dávkovanie ako pri iných liekoch.

V článku sa dozviete viac o potenciálnych účinkoch CBD oleja pri bolestiach. Takisto sa môžete spýtať lekára, či vidí tento produkt ako možnosť liečby vašej diagnózy.

CBD pre úľavu od chronickej bolesti

Výskumníci si myslia, že CBD reaguje s mozgom a imunitným systémom. Receptory sú malé proteíny pripojené k bunkám, ktoré prijímajú chemické signály s rôznymi stimulmi a pomáhajú bunkám odpovedať. Toto vytvára protizápalový a bolesť tlmiaci účinok, ktorý napomáha zvládnutiu a úľave od bolesti. Znamená to, že CBD olej môže pomôcť ľuďom s chronickými bolesťami, ako napr. chronická bolesť chrbta.

žena bolesť

Jedna štúdia z roku 2008 skúmala, ako CBD účinkuje na úľavu od chronickej bolesti. Porovnávali sa štúdie vykonávané v rokoch 1980 – 2007. Podľa týchto štúdií prišli vedci k záveru, že CBD je efektívne pri zvládaní stavov bolesti bez nežiaducich vedľajších efektov. Takisto poukázali na fakt, že CBD bolo účinné pri liečbe nespavosti spojenej s chronickou bolesťou.

Autori štúdie takisto poukázali na význam CBD u pacientov so sklerózou multiplex (MS).

CBD pri úľave artritídnych bolestí

Štúdia z roku 2016 sa zamerala na využitie CBD pri potkanoch s artritídou. Výskumníci aplikovali CBD gél potkanom po dobu 4 dní za sebou. Aplikovali 0.6, 3.1, 6.2, a 62.3 miligramov denne. Vedci zaznamenali zníženú zápalovosť a celkovú bolesť v postihnutých kĺboch potkanov bez vedľajších účinkov.

koleno

Protizápalové a bolesť utišujúce účinky CBD gélu prinášajú perspektívu pre ľudí s artritídou. Napriek tomu sa vyžaduje viac štúdií vykonaných na ľuďoch.

CBD ako úľava pri liečbe rakoviny

CBD olej sa využíva aj pri pacientoch s rakovinou. Niekoľko štúdií na myšiach preukázalo redukciu rakovinových nádorov. Väčšina štúdií na ľuďoch sa zamerala na výskum CBD oleja a jeho úlohu pri liečbe rakoviny a nádorov.

Národný inštitút pre liečbu rakoviny (NCI) poukázal na CBD ako možný spôsob uľavenia od symptómov, spôsobených chemoterapiou.

Jedna štúdia vykonaná NCI testovala CBD olejové extrakty pri striekaní sprejom do úst. CBD olej sa použil ako súčasť opiátov. Táto štúdia odhalila lepšie zvládanie bolesti vďaka využitiu CBD oleja. Napriek tomu je stále treba dôkladnejší výskum.

Vedľajšie účinky CBD oleja

CBD olej nepredstavuje významné riziko pre užívateľov. Napriek tomu sa môžu vyskytnúť aj vedľajšie účinky. Môže ísť napríklad o:

Príznaky závislosti sa zriedkakedy objavia po skončení užívania a oveľa menej častejšie v porovnaní s návykovými substanciami ako sú opiáty. Väčšina príznakov sa vzťahuje na návrat pôvodných symptómov úzkosti či bolesti.

žena úzkosť

Národný Inštitút pre Liečbu Rakoviny varuje pred užívaním CBD deťmi, nakoľko jeden z vedľajších účinkov môže byť narušený vývoj mozgu.

Ďalší výskum

Vo všeobecnosti sa výskumníci zhodujú v tom, že neexistujú dostatočné dáta na to, aby sme mohli považovať CBD olej za preferovanú metódu pri úľave od bolesti, napriek tomu tieto typy produktov majú veľký potenciál. Produkty s CBD môžu pomáhať pri úľave od bolesti ľudom s chronickými bolesťami, bez spôsobenia intoxikácie a závislosti. Olejová verzia CBD nemusí byť tak efektívna ako ostatné formy, ale na to opäť potrebujeme viac štúdií.

olej

CBD olej je rozšírený vďaka predaju v internetových obchodoch. Je takisto dostupný na niektorých klinikách, kde je jeho použitie legálne.

Článok je voľným prekladom z anglického originálu, uverejneného na www.healthline.com.

Michel Struharova

Cestovateľka a bežkyňa, ktorá sa rozhodla vymeniť kanceláriu a s 10 kg batohom už 3 roky spoznáva svet. Na Výživovo.sk píše predovšetkým o milovanom behu a športovej výžive.

Michel Struharova

Cestovateľka a bežkyňa, ktorá sa rozhodla vymeniť kanceláriu a s 10 kg batohom už 3 roky spoznáva svet. Na Výživovo.sk píše predovšetkým o milovanom behu a športovej výžive.

Sommer Hoyle - 27. februára 2019 Reply

I have access to a massive network of around 10,000 CBD and Hemp related blogs. I have been using these blogs to rank vape shops and CBD sites on top of the search engines.

With this gig, you will receive a guest post on each blog (I will create unique content).

These links is literally all that you need to rank at the top of the search engines as far as link building goes.

Here are the key features of the links:

Insanely strong domain metrics: domain authority from 50 to 80!!!
Do Follow and contextual links
100% permanent and indexable with the search engines
100% CBD and hemp niche related.

To get started, please send me your website and up to 50 keywords you would like to rank for (one key word per line).

https://www.fiverr.com/alecmonopoly/create-backlinks-on-hemp-and-cbd-blogs

  Elisabeth Crampton - 10. apríla 2019 Reply

  Before I delve into the overview, I strongly recommend my monster vape package for the best results.

  With this gig, you will receive backlinks from:

  very powerful vape blogs (DA 40 to DA70)
  Profile and post backlinks on ‚000s of popular forums
  Backlinks from a large network of PBN sites, wiki links, blog comments, forum posts & MUCH MORE!
  Guest post links on very powerful vape-related sites.
  Indexing with the search engines.

  Currently, most of the big search engines are once again placing importance on the website domain authority, trust flow and other metrics. Today, if you want to rank your vape shop, you need to build up your domain authority. The only way to do this is via the creation of niche-relevant backlinks on authority sites. With this package, I will provide you with a perfect mix of follow and no follow links, a safe anchor text ratio to avoid over-optimisation and much more. I have been doing SEO for vape shops and CBD sites for over 5 years and so I know the formula for perfect rankings.

  All I need from you is your website and up to 50 keywords you would like to rank for!

  https://www.fiverr.com/alecmonopoly/create-a-complete-vape-shop-seo-and-backlinks-package

   Consuelo Hooten - 9. júla 2019 Reply

   I am a great fan of CBD and hemp products and I must admit that I know the market inside out.

   With this very exclusive service, I will try and honestly review your products on the basis of their presentation, quality (taste: if edible), value for money, branding and so on.

   I can review up to 50 products at most.

   I am based in the UK, so you would have to ship all the products to my UK address.

   I would publish the reviews in a CBD and Hemp lifestyle magazine. I can take pictures of your products and add them next to each product (see extra gig).

   Depending on the number of products involved, I would write up around 1,500 to 3,000 words for the entire review. I would optimise the article for SEO and get it to rank for your brand name.

   This is by far the most effective way of not only building your brand but also creating goodwill with your prospective clients. Nothing works better than real user reviews free of any corporate bias.

   It will take me about a month to complete the review.

   The review would be permanent and feature a link to your site.

   https://www.fiverr.com/miniksseo/honestly-test-and-review-your-hemp-or-cbd-products

    Shayla Regan - 10. júla 2019 Reply

    I am a great fan of CBD and hemp products and I must admit that I know the market inside out.

    With this very exclusive service, I will try and honestly review your products on the basis of their presentation, quality (taste: if edible), value for money, branding and so on.

    I can review up to 50 products at most.

    I am based in the UK, so you would have to ship all the products to my UK address.

    I would publish the reviews in a CBD and Hemp lifestyle magazine. I can take pictures of your products and add them next to each product (see extra gig).

    Depending on the number of products involved, I would write up around 1,500 to 3,000 words for the entire review. I would optimise the article for SEO and get it to rank for your brand name.

    This is by far the most effective way of not only building your brand but also creating goodwill with your prospective clients. Nothing works better than real user reviews free of any corporate bias.

    It will take me about a month to complete the review.

    The review would be permanent and feature a link to your site.

    https://www.fiverr.com/miniksseo/honestly-test-and-review-your-hemp-or-cbd-products

Komentovanie článku: