Naši experti

Predstavenstvo Svet zdravia

Predstavenstvo siete poradní Svet zdravia zastupujú experti všetkých pridružených oblastí zdravia. Vo vedení nájdete špecialistov na výživu a zdravé stravovanie, imunológov, kardiochirurgov, špecialistov na genetiku, lekárov a ďalších odborníkov.

Zloženie vedúcej skupiny Sveta zdravia je rozmanité tak, aby mala každá oblasť svojho odborného garanta a aby bola zabezpečená prémiová kvalita poskytovaných služieb. Odborníci na čele Sveta zdravia majú plnú zodpovednosť za vedomosti, schopnosti a zručnosti celého personálu na všetkých pobočkách.

RNDr. Petr Fořt, CSc.

RNDr. Petr Fořt, Csc

RNDr. Petr Fořt, CSc. je expertom na výživu a zdravé stravovanie. Publikuje odbornú literatúru a viac ako 15 rokov sa venuje súkromným konzultáciám. Počas svojej kariéry vydal 20 kníh o výžive a vplyve stravovania na ľudský organizmus. 8 rokov spolupracoval na tvorbe obľúbenej českej relácie o varení – Pod pokličkou.

Vo Svete zdravia sa stará o program Komplexná nutričná typológia, školí výživových špecialistov, podieľa sa na vývoji doplnkov stravy a vedie Oddelenie spracovania biochemických vyšetrení krvi.

K známemu úsloviu „Sme to, čo jeme“ pán Fořt dopĺňa:

Všetko, čo za svoj život zjeme, musí zákonite prejsť celou tráviacou sústavou. Strava okrem základných živín obsahuje stovky ďalších látok, ktoré pre organizmus môžu, no nemusia byť rovnako prospešné. Nie je nič dôležitejšie, ako kvalitná strava.

 

MUDr. René Vlasák

mudr_rene_vlasak

MUDr. René Vlasák pôsobí ako prednosta na klinike Centra preventívnej starostlivosti. Za jeho asistencie vznikol program Prevencia 2000.

Čo sa týka primárnej zdravotnej prevencie, vo Svete zdravia sa stará o presadzovanie štandardov nastavených Svetovou Zdravotnou Organizáciou (World Health Organization – WHO).

Rôznorodosť ľudského metabolizmu opisuje MUDr. René Vlasák nasledovne:

Tak ako má každý človek jedinečné odtlačky prstov, nie je dôvod, prečo by mali ľudia mať rovnaký metabolizmus. Situácia sa javí tak, že nutričná typológia je smer, podľa ktorého sa bude ďalej vyvíjať cielená redukcia váhy.

 

MUDr. Ondřej Nývlt

mudr_ondrej_nyvlt

MUDr. Ondrej Nývlt je predsedom Lekárskej rady. Pracoval ako kardiochirurg na Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM). Neskôr pracoval vo farmaceutickej spoločnosti Sharp & Dohme.

Vo Svete zdravia školí a vzdeláva nutričných odborníkov. Jeho úloha spočíva v spájaní poznatkov modernej medicíny s nutričným poradenstvom. Zároveň sa podieľa na vývoji nových výživových doplnkov.

Na margo správneho stravovania MUDr. Nývlt vraví:

Ako lekár som presvedčený, že kľúčom k nášmu zdraviu je správna výživa. Pokiaľ telo dostane všetko, čo potrebuje, dokáže sa vysporiadať s množstvom problémov samo.

 

MUDr. Lenka Řehoříková

mudr_lenka_rehorikova

Vo Svete zdravia sa venuje najmä vnútornému lekárstvu a klinickej imunológii, kde pracuje s vakcínami. Popritom pôsobí ako člen tímu rehabilitácie a športovej medicíny a zároveň ako pedagogička.

Plány Sveta Zdravia definuje nasledovne:

Z mojich skúseností vyplýva, že detailné posudzovanie krvného obrazu a biochemických hodnôt je pre klienta veľmi motivujúce. Mnohokrát si až po testoch a meraniach uvedomí, že Svetu zdravia nejde „iba“ o zníženie jeho váhy, ale zároveň aj o zlepšenie kondície a upevnenie zdravotného stavu.

 

MUDr. Alica Medziňská

mudr_alica_medzinskaMUDr. Alica Medziňská je absolventom Lekárskej fakulty Karlovej Univerzity. Na vysokoškolskej pôde sa pohybuje dodnes, kde zároveň prednáša. 18 rokov vedie vlastnú lekársku prax.

Vo Svete zdravia sa stará o spracovávanie biochemických vyšetrení krvi. Okrem toho sa podieľa na vytváraní nových preventívnych a záchytných programov Sveta zdravia.

MUDr. Alica Medziňská sa v živote riadi mottom:

Nežijeme preto, aby sme jedlí, ale jeme, aby sme žili.

 

MUDr. Petr Lošan

mudr_petr_losanMUDr. Petr Lošan je riaditeľom spoločnosti Genetika Plzeň a odborným garantom Laboratória lekárskej genetiky v Karlových Varoch. Vo Svete zdravia zastáva funkciu hlavného garanta testovania.

Je spoluautorom známej knihy Neplodnosť – Útok imunity.

O svojej práci vraví:

V našom laboratóriu testujeme tzv. trombofilné mutácie génov, ktoré poukazujú na zvýšené riziko trombofílie (porucha zrážania krvi). Najproblémovejšia je Leidenská mutácia, ktorá sa vyskytuje u približne 5% populácie.

 

Špecializovaný personál pobočiek Sveta zdravia

Zamestnanci Sveta zdravia sú prijímaní na základe svojho pozitívneho vzťahu k zdravému stravovaniu, športu a zdravému životu celkovo.

Ich úprimný záujem o túto oblasť z nich spolu s pravidelnými školeniami a osvojovaniu si nových trendov a poznatkov robia vysoko špecializovaný personál. Sú vždy pripravení poradiť, pomôcť, a to vždy individuálne na základe možností a preferencií zverených klientov.

V kolektíve Sveta zdravia v súčasnosti nájdete 178 špecialistov, ktorých primárnym cieľom je zbaviť vás hmotnosti, zdravotných komplikácií a to všetko v príjemnom prostredí pobočiek.

Mám záujem o vstupnú konzultáciu

Peter Chodelka, MSc

Za posledné 3 roky som schudol zo 105kg na 88kg, spravil som si kurz výživového poradcu Nutris a začal som sa o zdravú výživu aktívne zaujímať. Moje motto znie: Kto chce hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod.

Komentovanie článku: